Sykehistorie

Kode:

Svar i form av korte setninger, men unngå forkortelser. Ikke lag lister.

Hva håper du å oppnå med ditt besøk hos meg? (svar kort)

Når kan du si helt sikkert at du var helt frisk?

Har du noen plager?

Er dette første gang du oppsøker lege for dine aktuelle problemstillinger?