Stress

Kode:

Føler du at du har for mye stress i livet?

Føler du at du lett kan håndtere stresset i livet ditt?

Hvor mye stress forårsaker hver av følgende på daglig basis:
(grader fra 0-10, der 0 er ikke noe stress og 10 er mest stressende)

Arbeid
Familie
Sosialt liv
Økonomi
Helse
Annet

Bruker du avspenningsteknikker?

Har du noen gang søkt profesjonell hjelp?

Får du behandling nå?

Hvis ja, forklar:

Har du noen gang blitt misbrukt, vært offer for kriminalitet eller opplevd et betydelig traume?

Hva er dine hobbier og fritidsaktiviteter?