Sosialt

Kode:

Hva er din sivilstatus?

Bor du alene?

Hva er din seksuelle legning?

Hva er din yrkesstatus?

Har du noen som gir deg emosjonell støtte?

Hvor bra har det gått for deg...
(angi på en skala fra 1-10 der 1 er dårlig, 5 er greit og 10 er svært bra eller - hvis det ikke angår deg)

Generelt
På skolen
På jobb
I ditt sosiale liv
Med nære venner
Med sex
Med din holdning
Med din kjæreste
Med dine barn
Med dine foreldre

Har du noen uvenner, fiender eller konfliktfylte forhold?