Familie/arv

Kode:

 

Svar kort som angitt i eksemplet.

Hvilke sykdommer går i familien?
Redegjør for (1) sykdommer, (2) alder og (3) eventuell dødsårsak hos mor, mormor, morfar, far, farmor, farfar, søsken og barn.

F.eks.
Mor: (64 år) hadde cøliaki og døde av brystkreft.
Far: (73 år) har høyt blodtrykk.

F.eks.
Mor, mormor og tante hadde lavt stoffskifte. Far og onkel døde av hjerteinfarkt.