Allergier

Kode:

Svar kort som angitt i eksemplet.

Har du noen allergier? (straksallergier - ikke intoleranser)