Betingelser

Åpningstider se online booking
Timebestilling

Timebestillinger gjøres på nettsiden. Timeavtalen er gyldig når tid reserveres i timeboken og brukeren er verifisert. Etter spesiell avtale kan timer ordnes utover kontortiden.

Avbestilling

Timer må avbestilles eller endres senest 24 timer i forveien. Hvis det er mindre enn 48 timer igjen til timen, må avbestilling eller endring varsles per SMS (ellers regnes ikke timen som avbestilt).

Forsinkelser

For å unngå forsinkelser må det avtales ny time for å fortsette det som ikke ble fullført innenfor tiden. Pasienter som er mer enn 20 minutter forsinket, regnes som ikke møtt.

Ikke møtt

Pasienter som ikke møter til reservert time, må betale full konsultasjonspris og avtale ny time. Ved oppgjør før timens slutt, godtas kvarte beløpet som kompensasjon. Ved stadig manglende oppmøte, vil behandlingen bli avsluttet og pasienten bedt om å finne en annen lege.

Betaling

Betaling kan gjøres kontant, med vanlig bankkort, Vipps eller faktura. Ved fakura tilkommer fakturagebyr. Betaling må skje ved levering av tjenesten og før timens slutt.

Priser

Gjeldende priser vil være å finne på nettsiden og på kontoret. Det forutsettes at pasienten er kjent med prisen når en tjeneste bestilles med mindre denne etterspørres på forhånd. Prisene settes av tjenestetilbyder og kan endres underveis. Beløpet må betales i det fulle av pasienten selv. Enkelte tjenester kan være dekket av privat helseforsikring. For medlemmer gjelder gunstigere priser.

Medlemskap

For tiden ikke mulig å tegne

Forslag til forbedringer

Tilbakemeldinger kan gis direkte eller via epost.

Tilgjengelighet

Det er adgang til lokalet via heis. Toalettet er utstyrt for funksjonshemmede.Nøkkel ligger på venterommet.

Oppfølging

Det forventes at beskjed gis skriftlig eller ved konsultasjon ved ønske om å avslutte klientforholdet.

Ansvar

All behandling utenom det som er anbefalt, avtalt eller som utføres etter at klientforhold er avsluttet, gjøres på eget ansvar. Pasienten må holde seg oppdatert på gjeldende betingelser. Pasienten må selv bestille oppfølgingstime som avtalt.

Kontakt

For alt som er tidskritisk, ring (svar nå). For alt som haster, send SMS (svar innen 1 døgn). For andre spørsmål, send e-post (svar etter noen dager). Ved manglende svar innen rimelig tid, benytt neste aktuelle kontaktalternativ. Ta kontakt hvis du opplever komplikasjoner til behandling. Ikke forvent svar på henvendelser via Facebook.

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for snarlig medisinsk hjelp, ta kontakt med legevakt (ring 116117). Ved en medisinsk nødsituasjon, ta kontakt med ambulanse (ring 113).

 

 

Jeg har lest og forstått teksten over.

Jeg har gjort meg kjent med prisene på tjenestene jeg vil bestille og vil betale det fulle beløpet for disse ved levering av tjenesten.

 

 

 

Navn
Dato